Algemene Voorwaarden


Voor een gedetailleerd begrip raden we u aan onze volledige algemene voorwaarden te lezen. Deze kunt u hieronder downloaden.


Algemene voorwaarden in het kort

Hier vindt u een beknopt overzicht van onze voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en werkzaamheden die Rommers Dakbeheer B.V. aanbiedt:

 1. Definities: Legt basisbegrippen uit zoals Rommers Dakbeheer, Opdrachtgever, Consument, Partijen, Overeenkomst, Werkzaamheden, en Schriftelijk.
 2. Algemene Bepalingen: De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten. Afwijking kan alleen schriftelijk.
 3. Aanbod en Totstandkoming Overeenkomsten: Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding.
 4. Derden: Rommers Dakbeheer mag werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarop deze voorwaarden ook van toepassing zijn.
 5. Termijnen: Uitvoerings- en opleveringstermijnen zijn indicatief. Geen recht op schadevergoeding bij overschrijding, tenzij na ingebrekestelling.
 6. Verplichtingen Opdrachtgever & Uitvoering Werkzaamheden: Opdrachtgever moet informatie verstrekken en faciliteiten voor werkzaamheden regelen.
 7. Oplevering, Klachten, Garantie en Conformiteit: Regels rond oplevering, klachtenprocedure, en garantievoorwaarden.
 8. Overmacht: Beschrijft situaties waarin Rommers Dakbeheer niet aansprakelijk is vanwege onvoorziene omstandigheden buiten hun controle.
 9. Opschorting en Ontbinding: Voorwaarden waaronder Rommers Dakbeheer de overeenkomst mag opschorten of ontbinden.
 10. Prijzen en Betalingsvoorwaarden: Details over prijzen, betalingsvoorwaarden, en gevolgen van niet tijdig betalen.
 11. Aansprakelijkheid: Beperking van aansprakelijkheid van Rommers Dakbeheer en voorwaarden waarbij opdrachtgever aansprakelijk is.
 12. Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde zaken blijven eigendom van Rommers Dakbeheer tot volledige betaling.
 13. Slotbepalingen: Overige bepalingen zoals overdraagbaarheid van rechten en de toepasselijkheid van Nederlands recht.

Vragen?

Heeft u vragen over over onze algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op!

INTERESSE IN SAMENWERKING? NEEM CONTACT MET ONS OP.
Vul het formulier in en ontvang een gratis offerte.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Contactgegevens - Stap 1 van 2
Adres